head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:56 น.

9
เมนูเว็บไซต์
ข้อคิด คำคม ขายตรง : ขายข้ามวัฒนธรรม ทำได้อย่างไร

ขายข้ามวัฒนธรรม ทำได้อย่างไร

(ดู 382) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ ข้อคิด คำคม ขายตรง - Update: Oct 24, 2011

ฉบับนี้มีคำถามมาจาก คุณปิยะวัติ อยู่ที่แจ้งวัฒนะ นี่เองโดยมีคำถามที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ ถาม) เมื่อไม่นามมานี้ บริษัทได้ย้ายให้ดูลูกค้าชาวต่างชาติ ทำให้มีแรงกดดันมากและถ้าทำไม่ได้ คงต้องออก แล้วบริษัทคงต้องหาคนใหม่มาเพื่อทำแทน รู้สึกกดดันมาก ควรทำอย่างไรให้ปรับตัวได้รวดเร็ว สามารถรับกับสถานการณ์เช่นนี้ได้
ตอบ) หลังการเปิดเสรี ทำให้บทบาทการติดต่อกับชาวต่างชาติมีเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ จึงเป็นการยากขึ้นทุกวันที่พนักงานขายจะหลีกเลี่ยงการขาย หรือติดต่อกับชาวต่างชาติ ขอให้คิดว่าวิกฤติเป็นโอกาส คือเมื่อมีความยากในการติดต่อ ปริมาณของยอดขายก็ต้องสูงไปด้วย แถมบางครั้งสามารถนำมาอ้างอิง ให้กับลูกค้ารายอื่นๆ ได้ จึงอยากให้พนักงานขายมีความพยายามเข้าไว้ การเร่งปรับฐานความรู้จึงเป็นเรื่องสำคัญ และจำเป็นมากกว่าการคิดถึงการลาออกเพื่อหนีปัญหา การเข้ามาของชาวต่างชาติเป็นเหตุให้วัฒนธรรมมีการเปลี่ยนไป ชาวต่างชาติก็จำเป็นในการเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของคนไทย และ ในทางกลับกัน เพื่อนๆ นักขาย ก็ต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวต่างชาติเช่นกัน ทำให้จุดที่ต้องพบกันนั้น แคบลงไป การติดต่อก็จะทำให้มีความคล่องตัวเพิ่มมากขึ้น การพบประกับชาวต่างชาติ ซึ่งมีอยู่ด้วยกันในหลายรูปแบบ ชาวต่างชาติอาจเข้ามาประเทศไทยในสถานะของการเป็นนักลงทุน คือมีการลงทุนในธุรกิจต่างๆ เช่น โรงแรม อุตสาหกรรม โดยเฉพาะที่รัฐบาลไทยสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการผลิตรถยนต์ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มมากขึ้น บางครั้งชาวต่างชาติเข้ามาในรูปแบบการเป็นผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญงาน หรือที่ปรึกษา ทำให้เป็นผู้ที่คัดเลือกสินค้าที่ต้องซื้อ สำหรับรูปแบบที่เพื่อนๆ นักขายต้องพบ อาจจะต้องติดต่อชาวต่างชาติในรูปแบบที่ชาวต่างชาติเป็นผู้ซื้อหรือเป็นผู้ขาย บางรายเข้ามาในประเทศไทยในฐานะเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ว่าชาวต่างชาติจะเข้ามาในรูปแบบใดก็ตาม เพื่อน ๆ นักขายต้องทำการติดต่อ พบปะและพูดคุย ทักษะอย่างแรกที่พนักงานขายต้องทราบคือการติดต่อสื่อสาร ภาษาเป็นเสมือนทางเชื่อมความเข้าใจระหว่างผู้สนทนา อย่างน้อยพนักงานขายต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือสามารถสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษา นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

ไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ได้ ในหลักการสื่อสารภาษาอังกฤษ พนักงานขายส่วนใหญ่จะกังวลเรื่องหลักไวยกรณ์ อย่างเช่น กริยาช่องสอง ช่องสาม ซึ่งความเป็นจริงไม่ต้องกังวลอะไรมากมาย เพราะถือว่าไม่ใช่ภาษาหลักของตนเอง ขอเพียงแค่การสื่อสารได้ แล้วเข้าใจก็เพียงพอ ภาษากาย (Body Language) เป็นอีกหนึ่งภาษาที่ควรมีการแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการใช้ภาษาตา (Eye Contact) สบตาบ้างในระหว่างการสนทนา ไม่ใช่เอาแต่การก้มหน้าก้มตา ดูแล้วเหมือนซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ กริยาท่าทางต้องแสดงถึงความสนใจในสิ่งที่ผู้สนทนากำลัง พูดอยู่ ภาษาเขียน อาจจะไม่ต้องเป็นภาษาที่ดูแล้วตรงตามหลักไวยกรณ์ เท่าใดหนักถือว่ายอมรับได้ บางครั้งชาวต่างชาติถือว่าเป็นสีสันในการสื่อสารในครั้งนั้นๆ ทำให้ดูแล้วเหมือนมีความจริงใจในการติดต่อสื่อสาร การมีส่วนร่วม(Participation) เป็นอีกประการที่เพื่อนๆ นักขายต้องให้ความสำคัญ มีพนักงานขายจำนวนไม่น้อยที่จะนิ่งเงียบ ไม่พูดจาอะไร ในระหว่างการประชุม จะทำให้ ชาวต่างชาติอึดอัด ดูแล้วไม่ค่อยพอใจ บางครั้งอาจเข้าใจว่าเพื่อน ๆ นักขายไม่มีความรู้เพียงพอ เพื่อนๆ นักขายก็เช่นกันก็ควรเข้าใจถึงวัฒนธรรมที่ชาวต่างชาติปฏิบัติ เช่นการขายแบบไทยๆ อาจจะชอบการ ตื๊อให้ซื้อเมื่อถูกปฏิเสธ บางคนถึงบอกว่าถ้าไม่ถูกปฏิเสธเกิน 7 ครั้งอย่าท้อถอย ให้มีความพยายามที่จะปิดการขายให้ได้ แต่ความเป็นจริงการตามตื๊อ เป็นสิ่งที่ไม่สุภาพกับชาวต่างชาติ คือเมื่อถูกปฏิเสธมา แสดงว่าจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ได้รับการพิจารณา เพื่อนๆ นักขายต้องพยายามค้นหาข้อมูลให้ชัดเจนมากกว่าแค่การตามตื๊อขอให้ซื้อเพียงอย่างเดียว การขายข้ามวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องยากขอให้มีความพยายาม อดทนหมั่นฝึกฝนไว้เพราะถือว่าการขายให้ชาวต่างชาติได้ถือเป็นการก้าวล้ำอีกขั้นของการขาย และถ้าทำสำเร็จ ย่อมหมายถึงการได้รับปริมาณการสั่งซื้อย่อมสูงไปด้วยเช่นกัน ขอฝากไว้ด้วยความเชื่อมั่น ว่าเพื่อน ๆ นักขายก็ทำได้
อ้างอิง : นสพ.เส้นทางนักขาย

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();