head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:59 น.

27
เมนูเว็บไซต์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขายตรง : รูปแบบธุรกิจขายตรงในประเทศไทย

ธุรกิจขายตรง ( DIRECT SELLING ) ในประเทศไทย บางคนอาจจะเรียก ธุรกิจเครือข่าย ( MULTI LEVEL MARKETING ) หรือบางคนอาจจะเรียก ว่า MLM แต่รูปแบบการทำธุรกิจจะคล้ายกันคือเป็นการขายสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง จะแตกต่างกันที่รูปแบบเสนอขาย และผลตอบแทนที่ได้รับถ้าเป็นขายคนเดียวได้คนเดียว ก็เรียกว่าขายตรงชั้นเดียว ถ้ามีลูกข่ายช่วยขายและแม่ข่ายได้รับผลตอบแทนจากลูกข่ายด้วยก็เป็นขายตรงหลายขั้น ซึ่งขายตรงหลายชั้น ก็มีหลากหลายรูปแบบและผลตอบแทนต่างกันไปแล้วแต่ค่ายสินค้า สรุปโดยรวมก็แบ่งเป็นรูปแบบใหญ่ ๆได้สองประเภทคือ

——–1.ธุรกิจขายตรงแบบชั้นเดียว (Single-level Marketing หรือ SLM )
คือการทำตลาดโดยบริษัทหรือผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ โดยมีผู้ขายตรงซึ่งเป็นผู้จำหน่ายอิสระ เป็นผู้นำเสนอสินค้า หรือ บริการโดยตรงสู่ผู้บริโภค โดยผู้ขายจะมีรายได้จากส่วนต่างระหว่างราคาที่รับมาจำหน่ายจากผู้ผลิต กับราคาเสนอขายกล่าวโดยสรุป ขายตรงแบบชั้นเดียวก็จะมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องอยู่สามกลุ่มคือ
1. เจ้าของผู้ผลิตสินค้าหรือบริการ
2. พนักงานขายสินค้าหรือตัวแทนขายอิสระ
3. ผู้บริโภค
บริษัทที่ทำธุรกิจแบบชั้นเดียวทีเด่นชัดคือ มิสทิน หรือ บริษัทเบทเตอร์เวย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด , บริษัทเอวอน คอสเมติค เป็นต้น
——–2.ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น (Multi-Level Markeing หรือ MLM )
ธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น ( Multi-Level Markeing หรือ mlm )นั้นคือการทำการตลาดโดยบริษัท หรือ ผู้ผลิตสินค้าหรือบริการและมีพนักงานขายตรงเป็นผู้จำหน่ายสินค้า มีความแตกต่างกับระบบขายตรง แบบชั้นเดียวคือแบบหลายชั้น ตัวแทนขายสามารถที่จะมีทีมงานขาย มีการร่วมมือกันขายอบรมการขายและแบ่งเปอร์เซ็นต์การขายกันในทีมงานตามที่บริษัทแม่กำหนด โดยผู้ขายสามารถสร้างรายได้ จากสองทางคือ
1. รายได้จากการขายปลึกสินค้า
2. รายได้จากส่วนแบ่งคอมมิชชั่นที่ทีมงานทำได้ลดหลั่นกันไปตามลำดับชั้น เช่น บริษัทที่ทำธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นเช่น แอมเวย์เป็นต้น

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();