head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:58 น.

27
เมนูเว็บไซต์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขายตรง : ประวัติธุรกิจขายตรงในประเทศไทย

ขายตรงมีมาแต่บุคโบราณส่วนวิธีการขายตรงนั้นเริ่มจากพ่อค้าเร่จะใช้วิธีเดินเข้าไปหาลูกค้า เพื่อทำการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้า ในสมัยนั้นสินค้าส่วนใหญ่จะเป็นพวกสินค้าเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในชีวิตประจำวันต่าง ๆ จนเมื่อกาลเวลาผ่านไปการคมนาคมสะดวกขึ้นเริ่มมีการใช้เกวียนม้า หรือ สัตว์อื่นๆ ในการขนส่งสินค้า หรือเดินทางไปขายยังเมืองต่างๆ ที่อยู่ห่างไกลจุดนี้เองทำให้การขายตรงกระจายไปยังทั่วทุกภูมิภาคของโลก

—–ธุรกิจขายตรงในต่างประเทศ ในปี 2429 เดวิด แมคคอนแนล เซลส์แมนผู้ขายสินค้าตามบ้านได้ค้นพบความจริงว่า ตัวอย่างน้ำหอมที่ให้ลูกค้าผู้หญิงทดลองใช้นั้น เป็นที่นิยมมากกว่าหนังสือที่เขาเสนอขายจึงได้ก่อตั้งบริษัท แคลิฟอร์เนีีย เพอร์ฟูม ขึ้นในนิวยอร์ค และได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เอวอน โปรดักส์ ในปี 2482 เวลาผ่านไปหลายสิบปี ระบบการขายตรงได้ถูกพัฒนา ขึ้นมาเรื่อยๆ จนกระทั่งในปี พ.ศ.2489 ระบบสาธิตที่เรียกกว่า HOME PARTY นั้น ได้เข้ามามีบทบาทในวงการขายตรงเมื่อ บริษัท ทัพเพอร์แวร์ ได้ผลิตกล่องเก็บอาหารพลาสติกเป็นการนำพลาสติกมาใช้เพื่อเก็บอาหารแบบสุญญากาศ แล้วนำออกจำหน่ายในชั้นวางสินค้าในห้าง แต่การขายไม่ประสบความสำเร็จ เนื่องจากผู้คนยังไม่รู้จักวิธีใช้สินค้า จึงเปลี่ยนมาใช้กลยุทธ์ใหม่มาใช้วิธีการเสนอขายสินค้า ด้วยการสาธิตสินค้าให้ดูถึงที่บ้านทำให้การขายสินค้าประสบความสำเร็จมาก
กระทั่งปี พ.ศ.2477 คาร์ล เอฟ เรห์นบอร์กผู้ริเริ่มค้นคว้าพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม นิวทริไลท์ได้เริ่มใช้ระบบการจ่ายผลตอบแทนแบบใหม่ให้การนักขายของตน โดยนักขายจะได้ผลตอบแทนจากยอดขายของตนและยอดขายของผู้อื่น ที่ตนแนะนำมาทำธุรกิจ ทำให้ในปี พ.ศ.2492 เจย์ แวน แอนเดล และริช เดอโวส สองชายหนุ่มที่ได้เข้ามาเป็นผู้จำหน่ายได้ประสบความสำเร็จอย่างมาก กระทั่งทั้งสองได้ก่อตั้งบริษัทแอม เวย์ คอร์ปอร์เรชั่น ขึ้นในปี พ.ศ.2502 โดยเน้นขายผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค และนี่เองที่เป็นจุดกำเนิดการขายตรงแบบหลายขั้น จนได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ ถึงปัจจุบัน

—–การขายตรงในประเทศไทย ธุรกิจขายตรงในประเทศไทยเริ่มเข้ามามีบทบาท เมื่อประมาณ 40 ปีที่แล้วนี่เองโดย บริษัท ทัพเพอร์แวร์ ต่อมาก็เป็นเอวอน ประเทศไทย ปี พ.ศ.2521ตามด้วยบริษัทแอมเวย์ในปี พ.ศ.2530ปัจจุบันมีบริษัทขายตรงเกิดขึ้นมากมาย ทั้งสัญชาติไทยและ ของต่างประเทศ เนืองจากธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่เปิดโอกาศให้กับคนทุกชนชั้น ทุกเพศทุกวัย ทุกสังคม การขายตรงในประเทศไทยจึงเติบโตอย่างรวดเร็ว แต่ทั้งนี้ผลตอบแทนที่ทุกคนคาดหวังว่าจะได้รับเมื่อเข้าสู่ธุรกิจขายตรง ก็จะเกิดจากความขยัน มานะพยายาม และการทุ่มเท เวลา ในการทำธุรกิจของแต่ละบุคคล หาใช่ว่าจะได้มาง่ายๆเช่นเดียวกัน

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();