head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:55 น.

27
เมนูเว็บไซต์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขายตรง : ธุรกิจเครือข่าย คืออะไร

ธุรกิจเครือข่าย คืออะไร

(ดู 1,618) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขายตรง - Update: Aug 20, 2011

ธุรกิจเครือข่าย MLM ย่อมาจากคำว่า Muti-level Marketing ซึ่งอาจใช้เรียกเป็นภาษาไทยว่าธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้น หรือธุรกิจเครือข่าย เพื่อให้ง่ายต่อการสื่อสารในที่นี้ขอใช้คำว่า ธุรกิจเครือข่าย

ธุรกิจเครือข่าย เป็นระบบธุรกิจการตลาดรูปแบบใหม่ที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถได้เป็นเจ้าของธุรกิจที่สร้างรายได้จำนวนมาก โดยไม่ต้องมีความเสี่ยงและไม่ต้องลงทุนเงินเป็นจำนวนมากเหมือนกับการทำธุรกิจทั่วๆไป เพียงเริ่มต้นจากการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดี และเมื่อเกิดความประทับใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ก็ทำการแนะนำบอกต่อให้คนที่รู้จักได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีนั้นเหมือนกับตนเป็นการโฆษณาแบบปากต่อปาก เมื่อมีการซื้อผลิตภัณฑ์ใช้ตามคำบอกเล่าจากผู้แนะนำ ก็จะทำให้เกิดกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการโฆษณาและพ่อค้าคนกลาง เหมือนกับการตลาดแบบเดิม ที่การเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคจะต้องผ่านระบบพ่อค้าคนกลางซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับกำไรถึง 60% จากการจัดส่งสินค้ามาสู่ผู้บริโภค

เมื่อเกิดกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ทำให้บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถประหยัดงบประมาณที่เป็นค่าโฆษณาได้มาก ซึ่งบริษัทจะนำงบค่าโฆษณาที่ประหยัดได้ไปใช้ทำการวิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้ดีขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้นอีก ส่วนผลกำไร 60% ของพ่อค้าคนกลางที่ถูกตัดออกมานั้น บริษัทจะนำเงินส่วนนี้มาจัดสรรให้กับผู้บริโภคที่ใช้ดีแล้วทำการบอกต่อกับผู้อื่นเป็นลำดับชั้นตามสัดส่วนที่บริษัทกำหนดไว้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในระบบการตลาดแบบเครือข่ายนี้ จะทำให้ผู้บริโภคสามารถมีส่วนแบ่งของรายได้มากถึง 60% ของมูลค่าผลิตภัณฑ์ จากระบบการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคแบบใหม่ นอกเหนือจากการที่จะต้องเป็นผู้จ่ายเงินซื้อสินค้าเพียงอย่างเดียวในระบบธุรกิจแบบเดิม

โดยการตลาดแบบเครือข่ายผู้บริโภค ที่ใช้วิธีการแนะนำบอกต่อนี้จะมีลักษณะที่พิเศษกว่าการตลาดแบบทั่วๆไป คือ ความสามารถในการขยายตัวของจำนวนผู้บริโภคที่จะเพิ่มจำนวนขึ้นได้แบบไม่จำกัดจำนวน โดยอาศัยเพียงการแนะนำผลิตภัณฑ์จากคน 1 คนแนะนำให้กับคน 2 3 คนและแต่ละคนของ 2 3 คนบอกต่อกับคน 2 3 คนต่อๆไป ก็จะเกิดการขยายตัวของจำนวนผู้บริโภค ในลักษณะพหุคูณเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุด
ลองนึกภาพดูว่า หากท่านแนะนำธุรกิจให้กับสมชายที่กรุงเทพฯ และสมชายแนะนำสมศรีที่เชียงใหม่ แล้วสมศรีแนะนำสมนึกที่ขอนแก่น ต่อมาสมนึกแนะนำสมชาติที่สงขลาเข้าร่วมธุรกิจเครือข่าย

โดยการแนะนำบุคคลเพียงคนเดียวเข้าสู่ธุรกิจเครือข่าย ท่านกำลังสร้างปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ทำให้เกิดนักธุรกิจอิสระทำงานให้กับท่านในทางอ้อมทั่วประเทศไทย!โดยที่การทำงานของบุคคลเหล่านี้แต่ละคนกำลังกำหนดค่าตอบแทนให้กับท่านเองเป็นรายวัน รายเดือน นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ เรื่องประสิทธิภาพของธุรกิจเครือข่าย

ท่านคิดว่าท่านสามารถแนะนำคนสักคน เข้าร่วมธุรกิจกับท่านในแต่ละเดือนได้มั้ย หากท่านสามารถทำได้ ท่านก็สามารถเป็นบุคคลที่จะประสบความสำเร็จ และมีรายได้ที่คาดไม่ถึงในธุรกิจเครือข่าย

นี่คือสาเหตุที่ทำไมธุรกิจเครือข่ายจึงเป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวางทั่วโลก

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();