head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:59 น.

9
เมนูเว็บไซต์
ข้อคิด คำคม ขายตรง,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขายตรง : เทคนิคการจูงใจ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำธุรกิจเครือข่าย

เรากล่าวถึงการจูงใจ และการสร้างบรรยากาศ ในการทำงาน ที่ต้องทำ โดย นักแรงงานสัมพันธ์ มิใช่ปล่อยวาง ให้สายงาน เป็นผู้กระทำ คราวนี้ จะกล่าวถึง เทคนิค ของการจูงใจ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ ได้กับทุกคน ที่เป็นผู้บังคับบัญชา ไม่จำเป็น ต้องเป็น นักแรงงานสัมพันธ์ เท่านั้น

อย่างไร ก็ตามนักแรงงานสัมพันธ์ อาจต้องเป็นผู้ริเริ่ม หรือให้คำปรึกษา แก่สายงาน ในการจะนำไปใช้ก็ได้

โดยปกติการจูงใจนั้น ควรพิจารณา ตามลักษณะ ของคน งาน ผลงาน ระดับชั้น หรือตามทฤษฎี ความต้องการ ของ The Hierarchy of Needs โดย Maslow เป็นพื้นฐาน เบื้องต้น ซึ่งนักบริหาร ควรรู้ ฉะนั้น เมื่อเวลาจะจูงใจ ก็ควรดูด้วยว่า เขาต้องการอะไร ในช่วงนั้น เพราะหากสนอง ไม่ตรงใจ ก็จะไม่สามารถ บอกได้ว่า นี่เป็นการจูงใจ จึงขอแนะนำ เทคนิคการจูงใจ ให้นำไปเป็นข้อควรคำนึง ก่อนที่จะจูงใจ คนอื่น กล่าวคือ

1. ก่อนที่คุณจะไปจูงใจใคร คุณต้องมีความรู้สึกว่า คุณอยากจูงใจเสียก่อน มิฉะนั้น เราจะไม่ค่อย อยากทำอะไรให้ใคร?เช่น คุณอยากให้เขาบริการ ให้ดีกว่าเดิม คุณต้องอยาก ให้การบริการดีกว่าเดิม หรือดีกว่า ที่เป็นอยู่ แต่รู้ว่า ด้วยตัวเราเอง ไม่สามารถทำได้แน่ ต้องอาศัยคนอื่น ร่วมมือด้วย จึงจะสำเร็จ นั่นคือ คุณต้องรู้สึก อยากจูงใจด้วย

2. การจูงใจนั้น ต้องการให้เกิดอะไรขึ้น เพื่อความสำเร็จ อะไรบางอย่าง?อยู่ๆ จะมานั่งจูงใจกัน ย่อมดูเป็นของประหลาด ที่จะประกาศจูงใจ ให้ทำนั่นทำนี่ โดยปราศจากเป้าหมาย และเป้า หมายที่ว่านั้น น่าจะประกอบด้วย สูตรที่ว่า SMART คือ เป้าหมายที่พิเศษ

  • Specific, สามารถวัดได้ถึงผลว่าสำเร็จหรือไม่
  • Measurable, เป็นความเห็นชอบร่วมกัน
  • Agree, เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ คือไม่เลื่อนลอยจนไม่รู้ว่าจะทำได้อย่างไร
  • Realistic และสุดท้ายมีระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อการวัดผล
  • Time bound

3. การจูงใจนั้น เกิดขึ้นเป็นครั้งคราว เป็นช่วงๆ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผล อย่างแท้จริง?การจะตั้งเป้าหมายแล้ว บอกว่าทำทั้งปี แบบนี้คนอาจรู้สึกว่า ยาวนานเกินไป ยิ่งขาด การกระตุ้นเป็นระยะๆ อาจลืม เลือนไปเลย เพราะต้องปฏิบัติ จนเป็น ความเคยชินไปเลย จึงอาจ ไม่ได้ผล อย่างที่ต้องการ

4. การจูงใจนั้น ต้องการความสนใจ อย่างจริงจัง การยอมรับ จากคนใดคนหนึ่ง เป็นพิเศษ?คนที่จะจูงใจ คนอื่น ต้องเชื่อว่าตน มีอิทธิพล หรือมีพลังพอ ที่จะจูงใจ ให้คนอื่น ทำให้อย่างที่ต้องการ ขณะเดียวกัน พนักงานต้องรู้สึกว่า คนที่จูงใจนั้น มีอะไรบางอย่าง พอที่จะทำให้เขารู้สึก อยากทำให้ และคนนั้น อยากได้จริงๆ

5. เพื่อให้การจูงใจ ได้ผลอย่างแท้จริง?ผู้ที่จูงใจ ต้องมีส่วนร่วมด้วย เช่น จูงใจ ให้บริการที่ดีขึ้น คนนั้นต้อง ทำเป็นตัวอย่าง หรือต้องให้บริการที่ดีด้วย ไม่ใช่บอก ให้คนอื่น ทำอย่างเดียว แต่ตนเอง ให้บริการที่แย่

6. ความก้าวหน้า และความสำเร็จ เป็นส่วนหนึ่ง ของการจูงใจ ที่ได้ผล?นั่นคือบ่งบอกว่า หากพนักงานได้เห็น ถึงความก้าวหน้า หรือความสำเร็จ จากการกระทำ ตามที่จูงใจแล้ว จะเป็น เครื่องกระตุ้น การจูงใจ ที่ได้ผลที่สุด การตั้งรางวัล หรือเงื่อนไขเกี่ยวกับ สองตัวนี้ จะมีแรงจูงใจ มากกว่าอย่างอื่น

7. การจูงใจนั้น จะสร้างความท้าทาย ให้เกิดขึ้น?หากมีตัวอย่าง ของความสำเร็จ ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ดูหรือยึดถือ จะเป็นแนวทางที่ดี นั่นคือ ต้องให้พนักงาน รู้สึกว่า เงื่อนไขนั้น เป็นสิ่ง ที่เป็นไปได้ ทำได้ และเคยมีเคยทำมาแล้ว

8. ขอให้เชื่อเถิดว่า คนทุกคนมีปุ่ม ให้กด เพื่อการจูงใจทั้งนั้น?เป็นธรรมชาติ ของปกติชน ที่จะรู้สึกสนุก ท้าทาย อยากลองทำ สิ่งที่มีรางวัล หรือมีอะไร เป็นพิเศษกว่าปกติ อย่างที่เราเคยรู้สึกกันว่า มีอะไรติดปลายนวม กันหน่อย จะทำให้สนุกขึ้น ได้พนันขันต่อ หรือมีรางวัลพิเศษให้ จะจูงใจ ให้คนอยากมาร่วม มากกว่าธรรมดา

9. ทีมทำงาน ก็มีส่วนช่วยกระตุ้น หรือสร้างแรงจูงใจได้ เพราะคนนั้น เมื่อมาอยู่ร่วมกัน ความรู้สึก ที่ดีต่อกันนั้นมีแน่ แต่ก็ยังอยากจะเหนือกว่า คนอื่นอยู่หน่อยๆ เมื่อต้องมา ร่วมทีมงานกัน ก็ยังอยาก ได้ความพิเศษอย่างนั้น จึงพยายาม ที่จะสร้างความโดดเด่น ให้เหนือกว่าคนอื่น จึงเป็นสิ่งจูงใจไป โดยปริยาย?แต่ต้องระวัง อย่าให้มากจนเกินไป เพราะอาจทำให้ ทีมแตกได้?หากมีการให้อะไรพิเศษ เหนือกว่าเพื่อนร่วมทีม คนอื่นมาก อย่างเห็นได้ชัด

บทบาทของ นักแรงงานสัมพันธ์นั้น กว้างขวาง และครอบคลุม เสียเกือบทุกเรื่อง จนบางครั้ง คนที่ไม่เข้าใจ จึงมักออกปากว่า ทำไม ต้องทำอย่างนี้ด้วยหรือ ขอยืนยันตรงนี้ว่า เคยย้ำกับเพื่อน ร่วมอาชีพเสมอว่า

หากคุณจะทำงาน HR หรือทำด้าน IR ต้องเป็นคนแบบ ที่เรียกว่า สทร. ขอโทษ ที่ต้องกล่าวคำ ไม่สุภาพ เพราะนั่นจะทำให้คุณ เข้าถึงงาน เข้าถึงคน ได้ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์ กับงาน เพราะข่าวบางอย่าง จะไม่เปิดเผย หรือวิ่งมาสู่หู ของคุณง่ายๆ เลย ตรงกันข้าม

หากคุณไม่มีสายสัมพันธ์ที่ดี คุณจะทำงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ ลำบากด้วยซ้ำ การจูงใจ ที่นักแรงงานสัมพันธ์ ต้องริเริ่ม หรือแนะนำ ให้สายงานทำนั้น จะนำไปสู่สายสัมพันธ์ ที่แนบแน่น เข้าถึงคนง่าย เรื่องของ การแรงงานสัมพันธ์ หากไม่มีตัวอย่าง หรือกรณีจริงๆ มาให้ศึกษา จะไม่สนุก และไม่เข้าใจ จริงจัง

ในบทความต่อๆ ไป จะหยิบยกตัวอย่าง มากล่าวเป็นเรื่องๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ แก่คนอ่าน เพราะกฎหมาย ให้ความสำคัญ กับนักแรงงานสัมพันธ์มาก

 

ขอบคุณที่มา?http://www.nationejobs.com

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();