head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มกรามก 2561 เวลา 07:12 น.

14
เมนูเว็บไซต์
แม่ทีม ผุ้นำ สุดฮอต : ภญ. มาลี บริบูรณ์

ภญ. มาลี บริบูรณ์

(ดู 3,935) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ แม่ทีม ผุ้นำ สุดฮอต - Update: Mar 20, 2012

มุ่งสร้างทีมงานแข็งแกร่งพลังสู่ความสำเร็จ

“ธุรกิจ 4ไล้ฟ์ เป็นธุรกิจที่น่าทำ เพราะว่าสินค้าดี มีผลงานวิจัยที่น่าเชื่อถือและไม่มีคู่แข่ง ขณะเดียวกัน 4 ไล้ฟ์ เพิ่งเข้ามาในไทยประมาณ 5 ปี เพราะฉะนั้นยังมีช่องว่างในตลาดอีกมาก ส่งผลให้การทำธุรกิจสามารถขยายได้ไม่ยากนัก อีกทั้งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ ทำให้เป็นตลาดที่ใหญ่เพราะสามารถเข้าไปยังกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพและผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพ ขณะที่ผลตอบแทนของธุรกิจค่อนข้างดี แต่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไป เพราะเมื่อสร้างทีมที่แข็งแกร่งได้แล้ว จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในชีวิตเราเองด้วย”

ภญ. มาลี บริบูรณ์ ดาวดวงเด่นตำแหน่งเพรสซิเดนท์เชียล ไดมอนด์ บริษัท 4ไล้ฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เล่าถึงประสบการณืการเข้าร่วมธุรกิจกับ 4 ไล้ฟ์ ในช่วงประมาณ 2 ปี 8 เดือนที่ผ่านมา ที่เริ่มต้นธุนกิจที่เพียงเพราะคำชักชวน และความสนใจในผลิตภัณฑ์ทำวิจัยจากทีมนักวิจัยและนักพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ พ่วงมาตรฐานรับรองจากสหรัญอเมริกา ซึ่งหลักจากได้ทดลองใช้ด้วยตัวเองจนแน่ใจว่า ผลิตภัณฑ์ของ 4ไล้ฟ์ มีคุณภาพจริงอีกทั้งยังไม่มีผลข้างเคียง จึงทำให้ ภญ.มาลี ตัดสินใจมากทำธุรกิจ อย่างเต็มตัว

จากงานที่เคยเป็นแค่พนักงานบริษัทธรรมดา และเป็นร้านขายยาควบคู่กันไป อีกทั้งไม่เคยคิดที่จะทำธุรกิจเครือข่าย แต่เมื่อได้รับคำชักชวนและเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจ จึงเข้ามาทดลองทำดู ซึ่งในตอนแรกของการเข้ามาทำงานขายตรงนั้น ยอมรับว่าเกิดความลำบากใจไม่น้อยและฝืนความรู้สึกตัวเองอย่างมาก เนื่องจากการทำธุรกิจขายตรงแตกต่างจากการธุรกิจเปิดร้านอาหารขายยา เพราะร้านขายยยา ลุกค้าจะเป็นคนเดินเข้ามาหาเรา แต่การทำธุรกิจขายตรงต้องออกไปพบลูกค้า ออกไปนำเสนอผลิตภัณฑ์ เสนอรูปแบบการทำธุรกิจให้กับคนอื่น ซึ่งระยะแรกก็รู้สึกฝืน แต่ก็พยายามอดทนและปรับตัว เมื่อเวลาผ่านไปได้ประมาณ 1 ปี การทำงานก้เริ่มดีขึ้นและไม่รู้สึกลำบากใจ สามารถทำงานได้อย่างมีความสุข

แต่เป็นธรรมดาที่การทำงานไม่ว่าประเภทใดก็มักจะพบกับอุปสรรค หากแต่หญิงเก่งคนนี้กลับมองว่านี้คือโอกาสที่สามารถทำตลาดได้อีกมากมาย

“ในช่วงแรกที่เริ่มเข้ามาทำธุรกิจ ต้องยอมรับว่า 4ไล้ฟ์ ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก แต่ดิฉันมองว่านี่คือโอกาสที่ดีที่สามารถเปิดตลาดได้อีกมามาย และถึงแม้ว่าตอนนั้นสินค้าก็ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนัก อาจทำให้ลูกค้ายังไม่ค่อยเข้าใจและเชื่อมั่นสักเท่าไหร่ ดังนั้นที่ผ่านมาจึงเน้นการให้ข้อมูลเรื่องานวิจัย การรับรองทางการแพทย์ และประสบการณ์ใช้จริงเป้นหลัก”

สำหรับผลิตภัณฑ์ของ 4ไล้ฟ์ เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพ และแก้ไขปัญหาสุขภาพ โดยสินค้าที่เป็นตัวหลักคือ 4ไล้ฟ์ ทรานสเฟอร์ แฟกเตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมภูมิต้านทานเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงสหรับกลุ่มคนที่ร่างกายปกติ แต่สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพ ซึ่งคนกลุ่มนี้จะมูมิต้านทานต่ำ ส่งผลให้มีหลยโรคเข้ามาแทรกซ้อนได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็งหรือโรคติดเชื้อต่างๆ ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ 4 ไล้ฟ์ ได้รับความสนใจจากกลุ่มลูกค้าเป็นอย่างมาก และ ลุกค้าส่วนใหญ่ที่ซื้อไปรับประทานจะเปลี่ยนไปซื้อแบรนด์อื่นได้ยกหรือเรียกได้ว่ามีความจงรักภักดีต่อแบรนด์สินค้าสูง

ภญ.มาลี บอกอีกว่า สำหรับแผนการดำเนินะุรกิจในปี 2555 จะมีการหาลูกทีมให้มากขึ้น จากปัจจุบันมีลูกทีมแล้วประมาณ 300 คน โดยกลยุทธ์ที่เข้าไปหาสมาชิกเพิ่มเติมจะเน้นเรื่องของสินค้าที่ยังไม่มีคู่แข่ง ขณะที่บริษัทเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยได้ 5 ปี คนยังไม่ค่อยรู้จัก ดังนั้นโอกาสที่จะขยายธุรกิจจะง่าย และสินค้าเป็นสินค้าที่มีงานวิจัยซึ่งเมื่อแนะนำให้ลูกค้าแล้ว จะไม่เสียชื่อต่อตนเอง ลูกค้ากลุ่มหลักจะเป็นผู้ป่วย ซึ่งจะเข้าไปหาลูกค้าที่รู้จักกันแบบตัวต่อตัวและให้เกิดการบอกต่อพร้อมกันนี้จะได้มีการใช้การสื่อสารผ่านทางออนไลน์โดยเป็นช่องเดิมที่ใช้อยู่แล้วแต่จะทำงานให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆ ขณะเดียวกันจะได้จัดทำสื่อใหม่เพิ่มขึ้นอย่างเช่น ซีดี หรือ โบรชัวร์ เพื่อช่วยให้ลูกทีมสามารถทำธุรกิจได้ง่ายขึ้น

นอกจากนี้ ในแต่ละเดือนจะมีการจัดประชุมเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจเดือนละ 1 ครั้งที่ต่างจังหวัดโดยจะเป็นการให้ข้อมูลสินค้า และเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจทำธุรกิจที่ต่างจังหวัดได้รู้จกัธุรกิจ 4ไล้ฟ์ มากยิ่งขึ้น ขณะที่สมาชิกในกรุงเทพฯ จะมีการจัดอบรมเป็นทีมใหญ่ 1 ครั้งต่ออาทิตย์ ที่ตึกอัมรินทร์ พลาซ่า ทั้งนี้เพื่อให้ตนเองและลูกทีมได้มีการนำเสนองานที่ทำหรือปัญหาที่พบ เพื่อนำมาแก้ปัญหาและหาทางออก รวมไปถึงเพื่อให้ความรู้เรื่องของผลิตภัณฑ์พร้อมกับแผนกกลยุทธ์ใหม่ๆ ในการหาสมาชิกใหม่เพิ่มเติม ทั้งนี้คาดว่าถึงสิ้นปีจะมีลูกค้ากลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นเป็น 600 คน

ขณะที่เป้าหมายตำแหน่งของตนเองในปี 2555 นี้ตั้งไว้ที่ อินเตอร์เนชั่นแนล ไดมอนด์ มีรายได้ 150,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน จากปัจจุบัน ตนเองอยู่ตำแหน่งเพรสซิเดนท์เชียล ไดมอนด์ โดยมีรายได้ต่อเดือน 80,000-90,000 บาท

อ้างอิง : Business Owner Magazine

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();