head-slogan
register
edit-profile
search
วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:56 น.

9
เมนูเว็บไซต์
ข้อคิด คำคม ขายตรง : เกาะติดขายตรง พูดได้ พูดเป็น

เกาะติดขายตรง พูดได้ พูดเป็น

(ดู 746) | ยังไม่มีคอมเม้นท์.
หมวดหมู่ ข้อคิด คำคม ขายตรง - Update: Oct 28, 2011

การพูดในชีวิตประจำวันของคนเรานั้น เป็นการสื่อสารความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งถ่ายทอดไปสู่กันและกันด้วยความรู้สึกและอารมณ์

การพูดเป็นการสื่อสารที่สำคัญอย่างหนึ่งของอาชีพนักขายตรง ซึ่งต้องพบปะกับลูกค้าในลักษณะการเผชิญหน้าโดยตรง เพื่อนำเสนอขายสินค้าหรือส่งมอบโอกาสทางธุรกิจ ดังนั้นนักขายตรงต้องมีการพัฒนาทักษะทางด้านการพูด อย่างเหมาะสม ไม่ใช่เพียงแค่พูดได้ แต่ต้องพูดเป็น พูดอย่างมีทักษะสามารถพิชิตใจลูกค้าได้

การพูดเป็นการเสริมบุคลิกภาพของนักขายตรง เพื่อให้ผู้ฟังหรือลูกค้าเกิดการรับรู้และยอมรับในสิ่งที่นักขายตรงพูดหรือสื่อสารออกไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นนักขายตรงต้องรู้จักพูดอย่างมีทักษะ มีหลักในการพูดที่ดี โดยนักขายตรง ต้องคำนึงในสิ่งต่อไปนี้

1. ต้องทำความรู้จักผู้ฟังก่อนพูด มีการวิเคราะห์ผู้ฟังเกี่ยวกับข้อมูลเพศ วัย พื้นฐานการศึกษา ความสนใจ อาชีพ ทัศนคติ และสถานะทางเศรษฐกิจของ ผู้ฟัง เพื่อสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเตรียมตัวพูดให้เหมาะสมกับผู้ฟังจนเกิดความประทับใจ

2. ต้องรู้จักกาลเทศะในการพูด ว่า เมื่อใดควรพูด หรือเมื่อใดไม่ควรพูด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้ง หรือการเข้าใจผิดพลาด และไม่พูดสอดแทรก หรือขัดจังหวะผู้อื่น ต้องรอให้ผู้อื่นพูดจบข้อความเสียก่อนแล้วจึงพูดต่อ และพูด ในเรื่องที่เป็นจริง

3. ขณะพูดต้องแสดงกิริยาที่อ่อนน้อมถ่อมตัว และควบคุมอารมณ์ในขณะสนทนา หลีกเลี่ยงการใช้คำโต้แย้งรุนแรง ควรวางตัวให้สุภาพเรียบร้อย ไม่แสดงว่า ตนรู้ยกตนข่มท่าน พูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นกันเอง แสดงไมตรีจิตต่อกัน ใช้ท่าทีและท่าทางมีสง่า ใช้อากัปกิริยาประกอบคำพูดอย่าง เหมาะสม และแสดงความสนใจในเรื่องที่พูดด้วยท่าทางมีชีวิตชีวา มีบุคลิกภาพ น่าเชื่อถือ

4. ต้องพูดในเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายสนใจและพอใจร่วมกัน พูดอย่างตรงประเด็น ควรเลือกเรื่องที่จะพูดให้สอดคล้องกับผู้ฟัง โอกาส กาลเทศะ และจุดมุ่งหมายในการพูด สามารถพูดในเรื่องเดียวกันและเข้าใจเหมือนกัน โดยนักขายตรงต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะพูดเป็นอย่างดี เพื่อช่วยให้คำพูดมีความหนักแน่น และน่าเชื่อถือ

5. ต้องเคารพในสิทธิและความคิดเห็นของผู้อื่นตามสมควร ไม่พยายามข่มให้ผู้อื่นเชื่อถือหรือคิดเหมือนตนหรือแสดงว่า ตนรู้ดีกว่าผู้พูดอื่นๆ และไม่กล่าวร้ายหรือนินทาผู้อื่น หลีกเลี่ยงการใช้คำที่แสดงการดูหมิ่นผู้ที่พูดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในขณะที่พูด

6. ใช้ภาษาและน้ำเสียงที่สุภาพ รู้จักเลือกใช้ถ้อยคำได้อย่างถูกต้อง เหมาะแก่กาลเทศะและผู้ฟัง ใช้เสียงดังพอควร ไม่ตะโกน ไม่ใช้เสียงกระด้างหรือเสียง เบาเกินไป ใช้น้ำเสียงสูงต่ำอย่างเหมาะสม และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย สามารถสื่อ ให้ผู้ฟังเกิดความสนใจและคล้อยตาม
7. ขณะที่พูดควรมองหน้าสบตาผู้ฟัง เพราะสายตาคือหน้าต่างของหัวใจ ซึ่งผู้พูดต้องพูดด้วยความจริงใจ แสดงออกถึงการให้ความสนใจต่อผู้ฟัง และสามารถสร้างบรรยากาศและความรู้สึกที่ดีต่อกันได้ ไม่ควรมองต่ำหรือมองไปข้างๆ หรือมองด้านบน
8. ต้องสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง ด้วยการศึกษาเรียนรู้และรับฟังข้อมูลจากผู้ฟัง มีการเตรียมตัวในการพูดมาเป็นอย่างดี ตลอดจนมีการพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการพูดเพื่อสื่อสารทางการขายให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คำพูดไม่ใช่เป็นแค่ลมปาก แต่คำพูดบ่งบอกถึงแนวคิด และสื่อถึงความ รู้สึก ที่สะท้อนถึงตัวตนและบุคลิกภาพของผู้พูด ดังนั้น นักขายตรงต้องพูดได้ พูดเป็นและมีความรับผิดชอบต่อคำพูดของตนเอง

อ้างอิง : นสพ.สยามธุรกิจ

Comments are closed

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-33517202-1']); _gaq.push(['_setDomainName', 'thaimlmnews.com']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();